חיסכון לכל ילד

בינואר 2017 במסגרת תכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, נפתחה תכנית חיסכון לכל ילד אשר זכאי לקצבת ילדים. בתוכנית זו מפקיד הביטוח הלאומי סכום של 52 ש"ח (החל מ- 1.1.22) עבור כל ילד מדי חודש מיום היוולדו ועד הגיעו לגיל 18, זאת בנוסף לקצבת הילדים המשולמת לו. להורים ניתנת האפשרות להכפיל את הסכום המשולם ע"י ביטוח לאומי, ולהוסיף לחיסכון כ-52 ש"ח נוספים בחודש מקצבת הילדים, וכך להכפיל את החיסכון ל-104 ש"ח. 

הכספים מועברים לחיסכון בבנק או בקופת גמל להשקעה על שמו. ההורים יכולים לבחור לאן יועברו הכספים בתוך 6 חודשים מהלידה.בהיעדר בחירה יופקדו כספי החיסכון בבנק או בקופת הגמל בו מופקדים הכספים לילד שנולד לפניו. אם מדובר בילד ראשון יופקדו כספי החיסכון בקופת גמל להשקעה במסלול של סיכון מועט (ברירת מחדל). 

מסלולי השקעה בקופת גמל להשקעה ובחיסכון בבנק

ישנם שני סוגים של חיסכון לכל ילד - מסלול ללא תחנות יציאה או עם תחנות יציאה כל חמש שנים, גם במקרה של חיסכון בקופת גמל להשקעה וגם בחיסכון בבנק.

ילד שנבחר עבורו חיסכון בבנק, בהגיעו לגיל 18, יוכל לשנות את מסלול החיסכון ולמשוך את הכספים. 

מסלולי השקעות בבנק לחיסכון לכל ילד

י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה
י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה

משיכת כספים - חיסכון לכל ילד

י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה

מי מנהל עבור ילדיכם את ה "חיסכון לכל ילד"?

ללא הנחייה אחרת מכם, את הכספים של התכנית "חיסכון לכל ילד" יעביר הביטוח הלאומי בהחלטה שלו, ולכן אם אתם מעוניינים להחליט לאן יועברו הכספים, עליכם לפנות לביטוח הלאומי ולהנחות אותם בקשר לכך.

בנוסף לסכום של 52 ש"ח (החל מ- 1.1.22) המופקדים מדי חודש ע"י הביטוח הלאומי, הורים יכולים להוסיף (החל מינואר 2017) סכום נוסף של 51 ש"ח מהקצבה המשולמת ובכך תוכלו להגדיל את הסכום החודשי לחיסכון לכדי 103 ש"ח. את התוספת תוכלו לבצע גם באתר ביטוח לאומי בצורה מקוונת.

בהגיע הילד לגיל 18, יעמוד לרשותו חיסכון משמעותי אשר ישמש אותו למטרות שונות שאולי אתם לא תוכלו לממן עבורו. בכל מקרה, זו יציאה לחיים ברגל ימין עם חיסכון מסוים בבנק לכל מטרה. 

מדי שנה ועד ה-1 במרץ, ישלח לכם המוסד הפיננסי המנהל את החיסכון דו"ח על מצב החשבון וכך תוכלו לעקוב אחריו. 

באם החלטתם כי הכסף יופקד בקופת גמל להשקעה, תוכלו לבחור את מסלול ההשקעה המקובל עליכם מתוך רשימת קופות שבחר משרד האוצר לניהול כספי "חיסכון לכל ילד". תוכלו גם לעבור ממסלול למסלול בכל עת.  הכספים ייחסכו בהתאם למסלול הנבחר ולריבית המוצעת. 

י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה