ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא שמן המסחרי של תוכניות ביטוח חיים משולבות בחיסכון, אשר משמשות כאחד מאפיקי החיסכון בארץ, ומבטיח לחוסך תשלום פנסיה חודשית בהגיעו לגיל פרישה. תכנית ביטוח מנהלים יכולה לכלול כיסוי למקרה מוות וגם ביטוח אובדן כושר עבודה על פי העדפות המבוטח. 

למעשה, מדובר בחוזה "פוליסת ביטוח" בין מבוטח לחברת ביטוח, כאשר מרבית התנאים בו הינם קבועים ולא ניתנים לשינוי (כולל גובה הפרמיה).

ביטוח מנהלים מטיל את האחריות של הסיכון הביטוחי על חברת הביטוח כנגד תשלום הפרמיה החודשית המשולמת. במקרה של מוות, תשלם החברה למוטבי המבוטח את סכום הביטוח או במקרה אובדן כושר עבודה, הוא יקבל ממנה מדי חודש קצבה כחלופה להכנסה מעבודה. 

קיימים שני סוגים של ביטוח מנהלים: שכיר ועצמאי.

ביטוח מנהלים לשכירים

כאשר החוסך הוא שכיר, התשלום לחיסכון ביטוח המנהלים נחלק בינו לבין המעסיק. העובד יפקיד עד 7% משכרו כל חודש והמעסיק יפקיד עד 7.5% משכרו של העובד כתגמול ועוד 8.33% משכרו של העובד כפיצויים בהתאם לגובה שכרו. 

תשלומים לביטוח מנהלים מזכים בהטבות מס את החוסך עד לתקרה מסוימת של שכר. 

החל משנת 2008,חובה על כל מעסיק להפריש הפרשות לביטוח מנהלים של העובדים. שיעור ההפרשות הוא 18.33% מהשכר כאשר 6% מהם על חשבון העובד והיתרה (14.8%) מהמעסיק. 

 חלקו של המעסיק בתשלום ביטוח המנהלים חייב לכלול גם ביטוח אובדן כושר עבודה להבטחת תשלום  של 75% משכרו הקבוע של העובד. ביטוח זה ניתן לרכישה במסגרת ביטוח המנהלים. במקרה כזה 

המעסיק  יכול להגדיל את הפרשותיו לתגמולים אך לא למעלה מ-7.5% משכרו של העובד. 

י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה
י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה

ביטוח מנהלים לעצמאים

חוסך עצמאי לביטוח מנהלים רשאי להפקיד בחיסכון שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (יש הגבלה בתקרה). הוא יהיה זכאי לניכוי או לזיכוי ממס על התשלומים. 

עד לשנת 2008 ניתן היה לרכוש ביטוח מנהלים עם אפשרות תשלום קצבה חודשית או תשלום הוני חד פעמי בעת פרישה. החל משנת 2008 קיים שוני בהגדרת מתן הקצבאות או התשלום ההוני. 

את ההפקדות לביטוח מנהלים שנעשו לפני שנת 2008 יכול החוסך לקבל כסכום חד פעמי.

את הכספים שהופקדו לביטוח מנהלים לאחר שנת 2008, יוכל החוסך לקבל רק כקצבה חודשית, אלא אם כן הוא זכאי לקצבה גבוה מ-4,498 ש"ח. במקרה כזה הוא יכול למשוך את היתרה שצבר מעבר לסכום זה באופן חד פעמי. 

כל מבוטח בביטוח מנהלים ראשי לבחור מסלול קצבה מבין הקיימים בפוליסה ולקבל הבטחה לגבי מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים שלו אם חלילה ילך לעולמו. 

י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה

מהו גובה התשלום שישולם למבוטח?

גובה הסכום שישולם מדי חודש למבוטח הנו בהתאם לסכום שהוא צבר לאורך השנים עד פרישתו מעבודה.    

הוא מושפע מכמה גורמים: משך תשלום החיסכון הפנסיוני, רציפות וגובה התשלומים ששולמו, שיעור התשואה וגובה דמי הניהול. 

במהלך השנים חלו שינויים בתוכניות ביטוח המנהלים הן בתנאי ומבנה התוכניות והן בדמי הניהול שנגבו.

אם אתם מעוניינים לעשות ביטוח מנהלים אנו מציעים לכם לעשות זאת בליווי של יועצים פיננסיים מומחים בתחומם.

דעו שגם גובה דמי הניהול הוא נושא למיקוח.