קרן פנסיה

"ריבית דריבית היא הפלא השמיני בתבל. מי שמבין זאת, מרוויח. מי שלא -משלם"

אלברט איינשטין

כל אדם רוצה להגיע לגיל פרישה עם אמצעים פיננסיים אשר יוכלו להבטיח לו רווחה כלכלית. חיסכון פנסיוני הוא החיסכון החשוב ביותר שנעשה במהלך חיינו.

קרן פנסיה היא קופת גמל, תכנית לביטוח פנסיוני אשר מבטיחה לכל עובד וכן לעצמאיים סכום כסף חודשי, בהגיעם לגיל פרישה, גברים בגיל 67 ונשים בגיל 62 . קרן הפנסיה מספקת כיסויים ביטוחיים כגון: נכות וקצבת שאירים (אלמן/ה + ילדים עד גיל 21).

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כל משפחה בישראל מוציאה בממוצע מדי חודש סכום הנע בין 12,000- 15,000 ש"ח. לאחר היציאה לפנסיה ההוצאות אינן פוחתות אלא משתנות, ועל כן יש חשיבות לחיסכון הפנסיוני.

 התשלומים הם החיסכון שהם צברו כאשר הפרישו מדי חודש סכום כסף לקופת הגמל במהלך עבודתם. כאשר מדובר בשכירים,  ההפרשה לקרן הפנסיה מדי חודש מתחלקת בין המעסיק לעובד.

כיום, הפרשת תשלומי הפנסיה מעוגנת בחוק עבור כל עובד: לגברים מעל גיל 21 ולנשים מעל גיל 20. הקרן מוחזקת בנאמנות ע"י נאמן לטובת החוסכים.

קרן הפנסיה נועדה להעניק ביטחון עתידי לאדם כאשר יגיע לגיל פנסיה. המטרה יא ליצור הבטחת הכנסה שוטפת אשר תבטיח לו ביטחון כלכלי ויכולת לספק את צרכיו וצרכי משפחתו והיא מכסה את המצבים הבאים:

י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה
י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה
י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה

מטריה ביטוחית

המטריה הביטוחית מעניקה לעמיתי קרן הפנסיה הגנה ביטוחית רחבה ומשמעותית המשלימים את הכיסויים הקיימים ע"פ תקנון קרן הפנסיה.

בקרנות הפנסיה החדשות קיימים מרכיבים הכלולים באופן מובנה כמו כיסוי שאירים במקרה פטירת העמית טרם יציאתו לפרישה וכיסוי נכות בגין אובדן כושר עבודה.

מטרתה של המטריה הביטוחית היא לשדרג ולהעניק השלמה לכיסויים הקיימים בקרן הפנסיה ובכך לתת למבוטח הגנה בהתאם לשכר המבוטח.

י.ס צמיחה פיננסית - תכנון פיננסי | ביטוחים | משכנתאות | כלכלת המשפחה