קרן השתלמות

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פנסיוני המיועד לעצמאיים ושכירים. כספים שנצברו בה ניתנים למשיכה לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה. במידה ומדובר בעמית שהגיע לגיל פרישה, הוא יוכל למשוך את הכספים אחרי 3 שנים מההפקדה הראשונה.

קרן השתלמות מהווה את תוכנית החיסכון ההונית היחידה בה ניתן למשוך כספים ללא תשלום מס, גם אם היא הניבה רווחים ריאליים בהפקדות עד לסכום התקרה המותרת.

החוסכים בקרן השתלמות יכולים לקבל הלוואות בריביות נמוכות בתנאים נוחים יותר מהתנאים של המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית.

עובדות על קרן השתלמות