חיסכון פיננסי

חיסכון פיננסי הוא בעצם פוליסת חיסכון המשווקת בשוק הפיננסים במגוון רחב של מסלולים. חיסכון פיננסי משלב מצד אחד השקעה בשוק ההון ומצד שני השקעה בנכסים לא סחירים כגון נכסי נדל"ן ועוד. 

חיסכון פיננסי יכול להיות לטווח הקצר או הארוך.

מהם היתרונות של חיסכון פיננסי?